รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 โดยได้เดินทางตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ฯ อ่านต่อ »

การประชุมให้ความเห็นต่อเอกสาร ร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ

อ่านต่อ »

5 ธันวาคม 2558 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา ฯ อ่านต่อ »

วันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมงาน วันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน อ่านต่อ »

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558) สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และได้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ อ่านต่อ »

วันคล้ายวันพระราชสมภพ งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารฯ อ่านต่อ »

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปี 2558 ฯ อ่านต่อ »

มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

พม.ใส่ใจ นำคนไทยสู่อาเซียน : ASEAN Socio-Cultural Community อ่านต่อ »

 

หน้าแรก