Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองประจำปี 2561

1.เดือนมกราคม

2.เดือนกุมภาพันธ์

3.เดือนมีนาคม

4.เดือนเมษายน

5.เดือนพฤษภาคม

6.เดือนมิถุนายน

7.เดือนกรกฎาคม

8.เดือนสิงหาคม

9.เดือนกันยายน

10.เดือนตุลาคม

11.เดือนพฤศจิกายน

12.เดือนธันวาคม

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ

S__6373378-converted

รับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

รับสมัคร สตรี เยาวสตรี และประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 56

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS