Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

รายงานงบทดลองประจำปี 2561

1.เดือนมกราคม

2.เดือนกุมภาพันธ์

3.เดือนมีนาคม

4.เดือนเมษายน

5.เดือนพฤษภาคม

6.เดือนมิถุนายน

7.เดือนกรกฎาคม

8.เดือนสิงหาคม

9.เดือนกันยายน

10.เดือนตุลาคม

11.เดือนพฤศจิกายน

12.เดือนธันวาคม

รายงานงบทดลองประจำปี 2562

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ

S__6373378-converted

รับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์