Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองประจำปี 2560

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ปี2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ปี2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษจิกายน ปี2560

รายงานงบทดลองประจำปี 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ปี2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ปี2561

ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ตำแหน่งนิติกร)

แก้ไขวันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินครั้งที่2ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (ตำแหน่งนิติกร)

โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

ประกวดสื่อป้องการการทุจริต 2561

การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร

ประกาศสอบนิติกร