ประกาศรับสมัครงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
การรับสมัครงานบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์940.1 KiB198
การสรรหาและคัดเลือกผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน1.7 MiB77
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี880.0 KiB121
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ300.4 KiB155
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน3.8 MiB168
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์250.3 KiB72
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี2.1 MiB133
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์541.3 KiB68
ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี843.2 KiB103
พนักงานขับรถ340.9 KiB75